SE*Summerway's

Välkommen till din Sphynxuppfödare i Stockholm


Vi har en liten familjär uppfödning i Åkersberga av rasen Sphynx. Vi har max en kull per år/hona för honans välbefinnande. Samtliga avelsdjur är HCM- scannade med godkända resultat årligen. Vi testar regelbundet för parasiter. Alla våra katter bor med oss eller sina fodervärdar och får springa fritt i sina hem som alla katter ska. Våra linjer avlas inte åt det extrema hållet, vi kämpar för att bibehålla ursprungs standarden där sphynxarna är lagom nakna, atletiska och sunda. Våra avelskatter har även självklart god tandstatus utan tecken på FORL/TR alt. parodontit, vi avlar heller aldrig på katter med "rinniga" ögon. Här avlas det med sunt förnuft för att främja denna härliga ras. Kika gärna på våra bilder på instagram @SESummerways för att se hur våra linjer ser ut. Är du ute efter en utställningsperfekt Sphynx har vi inte den kraftiga bredden och storleken som domarna önskar, våra är slimmade och hälsosamma.

 

Samtliga kullar som lämnar oss är:

*Minst 12v gamla 

*Kastrerade (om ej såld för avel)

*Vaccinerade 2ggr

*Chip (vi ordnar med registrering utav chip i jordbruksverket)

*Avmaskade

*Veterinärbesiktigade

*Stamtavla får du samtidigt som hämtning utav katten

*Försäkrade hos Sveland djurförsäkringar med dola fel- samt livförsäkring

*Startpaket (foder, filt som luktar mamma mm.)

*Livslångt stöd

 

Vid ev. problem i framtiden (oavsett ålder på katten) tar vi alltid tillbaka våra avkommor.

Vi är självfallet kontrollerade samt godkända av Länsstyrelsen att bedriva avelsverksamhet enl. 6 kap.4 § djurskyddslagen (2018:1192)